Term of use

Praktijk CANDELA

Centrum voor Healing, Relaxatie, Sjamanisme & Munay-Ki

NL
FR
Privacy- en Cookiesbeleid
Privacy- en Cookiesbeleid

http://www.praktijkcandela.be/

Versie: 01 augustus 2018


Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Praktijk Candela BVBA,  met name door Fabienne Rosmeulen.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –de door jou verstrekte persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.


Ook wordt beschreven welke keuzes je hebt met betrekking tot het gebruik van de toegang tot en correctie van je persoonlijke gegevens.

Het gebruik van gegevens die via de website worden verzameld, blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de informatie op de website en via mail te leveren waar de klant Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –  voor heeft ingeschakeld, zoals bepaald in de Algemene verkoopsvoorwaarden en/of overige overeenkomsten met de klant en dit Privacybeleid.


1.Verzamelde informatie:

1.1 Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens van onze klanten, aspirant klanten en bezoekers van de Site:

•2.1.1 Contactgegevens van klantkandidaten zoals naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer.

•2.1.2. Factuurgegevens en factuuradres.

•2.1.3. E-mailadressen, namen en contactgegevens van bezoekers die zich aanmelden of inschrijven in onze nieuwsbrief.

•2.1.4. E-mailadressen en namen in blogberichten.

•2.1.5 E-mails (inclusief namen) van de gebruikers van onze klanten en hun ontvangers.

1.2. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij van deze personen verzamelen uitsluitend voor de volgende doeleinden:

•1.2.1. De levering van informatie aan onze klanten.

•1.2.2. Het bijhouden van klantenactiviteiten.

•1.2.3. Het bijhouden van klantengegevens.

•1.2.4. Reacties op service- of ondersteuningsverzoeken van een klant.

•1.2.6. Marketingdoeleinden.

1.3 Wij delen en/of verkopen jouw persoonlijke gegevens niet met derden.

1.4 Klanten of bezoekers van de Site kunnen zich afmelden voor reclame of promotie-e-mails van ons door op de afmeldingslink te klikken in de berichttekst in al onze elektronische communicatie. Klanten of bezoekers van de Site kunnen hun verzoek om te worden verwijderd uit dergelijke communicaties ook direct e-mailen naar praktijkcandela@gmail.com

1.5.Ook kunnen wij gegevens volgen en analyseren waarmee jij als persoon niet te identificeren bent en kunnen we gebruiks- en volumestatistieken verzamelen van onze Sitebezoekers, aspirant klanten en klanten. Deze informatie is enkel voor intern gebruik.


2.Ons gebruik van Cookies, logbestanden, plug-ins voor sociale media en andere tracking-technologieën:

2.1 Technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –  . Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersbasis als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel op individuele als geaggregeerde basis.

2.2. Logbestanden: wij verzamelen bepaalde gegevens automatisch en slaan deze op in logbestanden. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld internetprotocol (IP)-adressen, browsertypen, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en exitpagina’s, besturingssystemen, datum-/tijdstempel, clickstream-gegevens, de bestanden die u op onze site worden bekeken (bijv. HTML-pagina’s, grafieken enz.), om trends in de verzameling te analyseren en de Site te beheren. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevenssets niet aan eventuele persoonlijke gegevens.

2.3. Cookies: Wij gebruiken cookies om gebruikersinstellingen te onthouden (bijv. taalvoorkeur) en cookies die zijn nodig voor de werking en correcte weergave van de Site.

2.3.1. De volgende cookies van derden kunnen worden gebruikt:

•Google Analytics – de Website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen. Dit helpt ons om de werking van de Site te verbeteren.

We wijzen u erop dat andere derden ook cookies kunnen gebruiken. Deze cookies zijn meestal analytische cookies, prestatiecookies of targeting cookies, bijvoorbeeld die van reclamenetwerken of aanbieders van externe services.

2.4. Afmelden: je kunt het gebruik van cookies beheren op het individuele browserniveau. Als je cookies uitschakelt, kun je onze Site nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of delen van onze Site kan dan beperkt zijn. In veel browsers kan een privémodus worden geactiveerd waardoor cookies altijd worden gewist na het bezoek. Afhankelijk van de browser kan deze modus verschillende namen hebben. Hierna volgt een lijst met de meest gebruikte browsers en de verschillende namen voor de “privémodus”:

•Internet Explorer 8 en nieuwere versies = In Private

•Safari 2 en hoger = Private Navigation/Browsing

•Opera 10.5 en nieuwere versies = Private Navigation/Browsing

•FireFox 3.5 en nieuwere versies = Private Navigation/Browsing

•Google Chrome 10 en nieuwere versies = Incognito.


3.Toegang tot persoonlijke gegevens die Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –  beheert:

3.1 Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –   erkent jouw recht op toegang tot je persoonlijke gegevens. Op verzoek en binnen 45 dagen laat Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –  je weten of we persoonlijke gegevens van jouw hebben of namens een derde verwerken. Daarnaast zal Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –  redelijke stappen ondernemen om klanten in staat te stellen hun persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen. Een verzoek hiervoor kun je sturen naar praktijkcandela@gmail.com. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht.


4.Opslag van gegevens door ons:

Wij bewaren persoonlijke gegevens voor zolang als dat nodig is om onze diensten en informatie te verlenen aan onze klanten. Ook bewaren we deze persoonlijke gegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Op verzoek zal Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –   een kopie verstrekken van hun persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen. Indien gewenst worden alle nog aanwezige persoonlijke gegevens door Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –  verwijderd of anoniem/onherkenbaar gemaakt overeenkomstig uw wensen.


5.Gegevensbeveiliging:

Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –  neemt redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die het bezit, te beschermen tegen verlies, misbruik en manipulatie. Deze beveiligingen helpen bij de bescherming tegen onrechtmatige toegang, om de gegevens nauwkeurig te houden en om te zorgen voor een gepast gebruik van persoonlijke gegevens. Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –   neemt redelijke voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van gegevens tegen enige vorm van misbruik, verlies, vernietiging, manipulatie en onwettige toegang of openbaarmaking. Geen enkele methode om gegevens via internet te versturen of elektronisch op te slaan, is echter honderd procent (100%) veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.


6.Links naar websites van derden:

Onze Service bevat links naar andere websites waarvan het privacybeleid mogelijk anders is dan dat van  Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –   Als je persoonlijke informatie verstrekt aan een van deze websites, vallen je gegevens onder het toepasselijke privacybeleid van die derde en zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. We raden je daarom aan om het privacybeleid van iedere website die je bezoekt, zorgvuldig te lezen en eventuele vragen direct te stellen aan deze andere aanbieders.


7.Geen Services voor minderjarigen:

Wij verzamelen, naar beste weten, geen gegevens van minderjarigen. Om de Site te gebruiken, moet je minimaal de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid hebben die geldt voor jouw woonplaats. Door de Site te gebruiken, verklaar je minimaal de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid te hebben die geldt voor jouw woonplaats. Wij gebruiken geen applicatie of ander mechanisme om de leeftijd van gebruikers van de Site te controleren. Alle gegevens die aan ons worden verstrekt, worden gehandeld alsof ze door een volwassene waren verstrekt. We doen alle commercieel redelijke moeite om gegevens van een minderjarige zo snel mogelijk te verwijderen als we ontdekken dat een minderjarige gegevens over hemzelf/haarzelf aan ons heeft verstrekt.


8.Delen van “Do not track”:

Er zijn vele methoden waarmee signalen van webbrowsers en vergelijkbare mechanismen je keuze om tracking uit te schakelen, kunnen weergeven. Wij zijn ons mogelijk niet bewust van al deze mechanismen of zijn niet in staat om al deze mechanismen te respecteren. Omdat er nog geen algemeen akkoord is over de interpretatie van “Do Not Track” (DNT)-signalen op webbrowserbasis, behalve cookies, kunnen we mogelijk niet beantwoorden aan ongedefinieerde DNT-signalen aan onze Sites of online services. Meer informatie over “do not track” is te vinden op www.allaboutdnt.org.


9.Scheidbaarheid:

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een of meer bepalingen van dit Privacybeleid in een land, heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van dit Privacybeleid, die volledig van kracht blijven.


10.Wijzigingen van dit Privacybeleid:

Wij kunnen deze privacyverklaring updaten om wijzigingen in ons gegevensbeleid door te voeren die van kracht worden na publicatie. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, stellen we je daarvan op de hoogte in dit beleid, via e-mail of via een kennisgeving in de Service, voordat de wijziging van kracht wordt. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bekijken voor de nieuwste informatie over ons privacybeleid.

Eventuele vragen of klachten over het Fabienne Rosmeulen – Praktijk Candela BVBA –  Privacybeleid of behandeling van persoonlijke gegevens, kun je richten tot: praktijkcandela@gmail.com

Terug
Naar boven

Isabelle @2015 - Gebruiksvoorwaarden